Läx- och provschema

Här lägger lärare ut klassernas läxor och scheman.

7a Barbro Österlund Kullander (BÖK)   Svante Bergström (SB)

7b Marit Rehn (MRE)  Petra Svanström (PS)

7c Anna Lindholm (AL)  Catarina Moland (CM)

7d Annika Baum (AB)    Johan Sedin (JOS)

8a Tommy Ekström (TE)  Marcus Olsson (MO)

8b Jeremy Morrissey (JM)  Andreas Zeitler (AZE)

8c Jan Lind (JLI)  Josefin Westman (JWN)

9a Katarina Isberg (KI) Marika Hjorth Arora (MH)

9b Johanna Stjerman (JS) Gurli Gustafsson Melin (GGM)

9c Karin Hellström (KHE) Elisabeth Almgren Samuelsson (EAS)

7-9lg Gunilla Blichfeld (GB) Katarina Sjöberg (KSG) Cecilia Elvander (CE)

FBK Cecillia Roberntz (CR) Amra Dedeic (AD)

12 november 2014