Kontaktuppgifter elevhälsoteamet

Kontaktuppgifter elevhälsan för grundsärskolan

Sara Hansson- skolsköterska
sara.hansson@uppsala.se
tel: 018-727 25 57

Sinnica Mattsson- kurator/studie- och yrkesvägledare
sinnica.mattsson@uppsala.se
mobil: 072 25 47 467

Jennie Norrman- skolpsykolog
jennie.norrman@uppsala.se
tel: 018-727 53 17
mobil: 072 25 44 628

Karin Malmberg- specialpedagog/leder elevhälsoarbetet
karin.malmberg@uppsala.se
tel: 018-727 25 55
mobil: 073 83 21 626

 

8 september 2017