Föräldrarådet

Syftet med föräldrarådet är att vara en kanal för informations- och åsiktsutbyte mellan föräldrar och skola genom att arbeta med och diskutera gemensamma frågor, att utbyta aktuell information och delta i skolutveckling på det lokala planet. 

Föräldrarådet består av skolledning, lärarrepresentanter och föräldrarepresentanter från varje klass och möts 3-4 gånger per läsår. Kallelse till föräldraråd sker via mail och hemsidan. Har du någon fråga du vill att föräldrarådet ska arbeta med, ta kontakt med klassrepresentanten eller skolledningen. Minnesanteckningar från föräldrarådets möten läggs in på denna sida.

Föräldraråd 20161027.docx

 

Tidigare:

24/9 2014

14/11 2014

23/3 2015

14 november 2014