Skolkurator

Skolkuratorns huvudsakliga arbetsuppgifter består av samtal såsom stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras vårdnadshavare. Den sociala kartläggningen inför ansökan om särskola det vill säga så kallad skolformsbedömning och om särskilda sociala skäl föreligger ska alltid göras av kurator.

Maud Läth är skolans kurator och hon har även en samordnande roll i arbetet med att främja närvaro, är en del av  TT samt skolans kontaktperson i SPP och övriga externa kontakter.

Skolkurator

Maud Läth
Uppdaterad: