Skolpsykolog

Psykologen har kunskap om barn och ungdomar på både individ, grupp och systemnivå och genomför utredningar och bedömningar av elever med särskilda behov. Psykologens insatser inom grundskolan kan även bestå av kartläggningar av behov, samtal, konsultationer och handledning till personal. Psykologens uppgifter i alla skolformer ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Josefin Johanson arbetar på Eriksbergsskolan två halvdagar i veckan. 

Skolpsykolog

Josefin Johanson
Uppdaterad: