Skolsköterska

Jag heter Yvonne Malmberg och mina mottagningstider för drop-in är:

 Måndagar: 10.00 -11.00

Tisdagar - Onsdagar - Torsdagar: 11.00 - 12.00

Du kan nå mig på tel 018-7275356

Mottagningen ligger i expeditionskorridoren vid ingång H. 

Öppen mottagning
Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Hälsobesök
Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet.(se basprogram).

Tystnadsplikt
Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad tystnadsplikt men också anmälningsplikt. För dig som elev innebär det att om vi blir väldigt oroliga för din hälsa kontaktar vi dina föräldrar om du är omyndig. Ingen kontakt tas utan att samråda med dig först. Medgivande från vårdnadshavare krävs för utlämnande av information om enskild elevs hälsotillstånd till övrig personal.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare själv kontaktar skolsköterskan och/eller läraren om ditt barns hälsotillstånd kräver extra uppmärksamhet. Informera husmor om ditt barn har matallergi eller specialkost.

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. Läs mer om vaccinationer på http://www.uppsala.se/elevhalsa

 

Allmän information: 

Hygienrutiner i skolan (DOCX, 24 KB)

Förbud mot nötter

Vinterkräksjukan (DOCX, 14 KB)

Huvudlöss (PDF, 438 KB)

Förslag på länkar:

http://vardochbildning.uppsala.se/sv/Utbildning/Resurs--kunskap/Elevhalsan/Elevhalsa-med-medicinsk-inriktning/  
http://www.bris.se/

http://www.1177.se/Uppsala-lan/
http://www.snorkel.se/first.asp

www.sundarebarn.se

www.sjalvhjalppavagen.se

10 november 2014