Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Skolsköterskan följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar, vaccinationer och särskilda insatser, när det behövs. Elever och föräldrar kan på eget initiativ kontakta skolsköterskan. Varje elev erbjuds minst ett hälsobesök.

Srwah Darwesha är skolsköterska på Eriksbergsskolan och är på skolan måndag-torsdag. 

Mottagningen ligger i expeditionskorridoren vid ingång H.

Öppen mottagning
Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta Srwah vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Srwah utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Hälsobesök
Srwah arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet.(se basprogram).

Tystnadsplikt
Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad tystnadsplikt men också anmälningsplikt. För dig som elev innebär det att om vi blir väldigt oroliga för din hälsa kontaktar vi dina föräldrar om du är omyndig. Ingen kontakt tas utan att samråda med dig först. Medgivande från vårdnadshavare krävs för utlämnande av information om enskild elevs hälsotillstånd till övrig personal.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare själv kontaktar skolsköterskan och/eller läraren om ditt barns hälsotillstånd kräver extra uppmärksamhet. Informera husmor om ditt barn har matallergi eller specialkost.

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. Läs mer om vaccinationer på http://www.uppsala.se/elevhalsa

Allmän information

Hygienrutiner i skolan (DOCX, 24 KB)

Förbud mot nötter (PDF, 115 KB)

Vinterkräksjukan (DOCX, 14 KB)

Huvudlöss (PDF, 438 KB)

Förslag på länkar

http://vardochbildning.uppsala.se/sv/Utbildning/Resurs--kunskap/Elevhalsan/Elevhalsa-med-medicinsk-inriktning/
http://www.bris.se

http://www.1177.se/Uppsala-lan/

http://www.snorkel.se/first.asp

www.sundarebarn.se

www.sjalvhjalppavagen.se

Skolsköterska

Srwah Darwesha
Uppdaterad: