Specialpedagog

Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och för sin personliga utveckling.  Alla elever ska utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt de mål som är uppställda. 

Jag heter Alexandru Zachiu och finns på skolan alla dagar. Du kan nå mig på telefon 018-727 53 54 eller via e-post på Alexandru.Zachiu@uppsala.se. Min mottagning ligger på andra våningen i expeditionskorridoren vid ingång H. 

Öppen mottagning

Tillsammans med rektor och de övriga inom elevhälsan samordnar vi hälsoarbetet. Jag stödjer mina lärarkollegor med pedagogiska råd, gör pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram samt övrig dokumentation kring elever i behov av särskilt stöd. Jag arbetar också ibland direkt med elever som behöver särskilt stöd. Du som är elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig med frågor som rör stöd och råd i utbildningen. Mottagningen ligger vid ingång H en trappa upp.

Extra anpassningar

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre omfattning som är möjliga att genomföra av lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats.
Bestämmelserna om extra anpassningar gäller för elever både i skolan och på fritidshemmet. Där har jag som specialpedagog en viktigt rådgivande roll.

Särskilt stöd

Särskilt stöd handlar om mera omfattande insatser, som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram. När särskilt stöd beslutas har jag en viktig roll att ta fram beslutsunderlag och förankra beslutet hos elev, föräldrar och personal. Föräldrar har rätt att överklaga beslut som de inte tycker är bra.

12 maj 2015