Specialpedagog

Specialpedagogen bidrar till utveckling av det pedagogiska arbetet för att möta behov hos alla elever i skolan. Insatser av specialpedagogisk kompetens kan bestå av pedagogiska kartläggningar, analyser och åtgärder för elever i behov av stöd.

Alexandru Zachiu stödjer lärarkollegor med pedagogiska råd, gör pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram samt övrig dokumentation kring elever i behov av särskilt stöd. Alexandru arbetar också ibland direkt med elever som behöver stöd. 

Specialpedagog

Alexandru Zachiu
Uppdaterad: