Ämnessamtal åk 9

6 november

Tid: 17:00 – 20:00

Vårdnadshavare och elev i åk 9 har möjlghet att boka in sig på ämnessamtal med önskad ämneslärare. Bokas via länk i Unikum.