Återträff fd nior

Plats: Sarbans café

6 mars

Tid: 16:00 – 17:00

Vi välkomnar våra fd nior, dvs de som gick ut vt-18 till en återträff med fika och samtal. Inbjudan kommer även med post. Varm välkomna alla "gamla" nior!