Höstens föräldramöte

Plats: Eriksbergsskolan

5 september

Tid: 18:00 – 20:00

Onsdagen den 5 september bjudder vi in till föräldramöte.

Åk 7 samlas i aulan för gemensam information kl. 18.00 därefter tar mentorerna över.

Åk 8 träffar mentorer kl. 18.00

Åk 9 träffar mentorer kl. 18. Därefter gymnasieinformation i aulan kl. 19.00. 

Välkomna!