Höstens föräldramöte

Plats: Eriksbergsskolan

5 september

Tid: 18:00 – 20:00

Välkomna alla vårdnadshavare till höstens föräldramöte!

Vi kommer att ha föräldramöte för alla årskurser i höst och på våren kommer vi att ha ett annat upplägg. Mer info om det kommer längre fram.

Alla vårdnadshavare i åk 7 träffas först i aulan för information av rektor. Därefter träffas klasserna för sig i klassrummen med mentorerna.

Åk 8 och 9 samlas direkt i klassrummen med mentorerna. Mer info om klassrum kommer.