Vårens utvecklingssamtal

Plats: Eriksbergsskolan

26 februari

Startar: 26 februari 2019 13:00
Slutar: 27 februari 2019 17:00

I år testar vi att genomföra våra utvecklngssamtal med ämneslärare i stället för mentorer. Anmäl er Unikum då anmälan öppnas. Välkomna!