Skolråd

Plats: Eriksbergsskolans personalrum

15 oktober

Tid: 17:30 – 19:00

Vi välkomnar Skolrådet till läsårets första möte.