Grundsärskolans personal

Grundsär

Ann-Charlotte Zander

Elevassistent

Karin Vändahl

Lärare

Malin Karlsson

Elevassistent

Thomas Szendrö

Lärare

Otto Larsson

Elevassistent

Lena Nordqvist

Lärare

Träningsskola

Annette Nilsson

Elevassistent

Anton Persson

Elevassistent

Caroline Holst

Lärare

Ingela Sehlberg

Lärare

Linda Jenvall

Elevassistent

Mia Lilja

Elevassistent

Uppdaterad: