Eriksbergsskolan växer

Läsåret 2018/19 utökar Eriksbergsskolan med ytterligare en klass. Skolan blir då en högstadieskola med fyra paralleller och ett elevantal på ca 360 elever.

Skolan blir indelad i två arbetslag AB samt CD som är årskursblandade.

Detta innebär också att fler lärare anställs till skolan. En presentation av all personal kommer att finnas på hemsidan till skolstarten i augusti. 

Vi ser med glädje fram emot att välkomna ytterligare 120 st sjuor nästa läsår.

14 juni 2018