Information från Öppet hus

Här kan du ta del av den information som rektor gav på Öppet hus den 15 januari 2020.

15 januari 2020