Mobilfria lektioner införs

Nytt from detta läsår är att vi inför mobilfria lektioner som en ordningsregel på skolan

Vid varje lektions start ska mobiltelefonen lämnas in. Den återfås efter lektionens slut.

Mobiltelefonen kan även förvaras i skåpet.

Skolan ansvarar ej för värdesaker. Det innebär att vi inte ersätter förlorade värdesaker. 

15 augusti 2020