Senaste nytt från rektor (Covid-19)

Söndagen den 22 mars 2020: Det är en utmanande och mycket speciell situation vi befinner oss i nu. Trots särskilda omständigheter fungerar verksamheten förhållandevis bra på skolan. Vi har haft några sjukskrivna/frånvarande lärare under veckan som vi försökt lösa frånvaron kring och vi planerar nu för att vidta andra åtgärder om fler lärare blir sjuka/frånvarande. Än så länge kör vi vanligt schema men vi förbereder oss för att ändra schemat om situationen så kräver.

· Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

· Elever som är friska ska vara i skolan. Visar man symptom ska man vara hemma.

· Skolan kan skicka hem elever som visar symptom

· Vi påminner om att frånvaroanmäla sjuka eller frånvarande barn i Skola24 varje dag

· Elever och personal ska vara hemma två symptomfria dagar

· Vi kan behöva flytta lärare mellan olika grupper pga frånvaro i personalgruppen

· Schemaändringar kan också bli aktuellt framöver. Om så sker, kommer ni att få information om det innan

· Vi förbereder oss dessutom för att vara redo om skolorna stänger. Hamnar vi i ett läge där vi ska ha distans- eller fjärrundervisning ska vi att vara förberedda. Våra förutsättningar är goda eftersom alla elever har en egen dator, något som verkligen underlättar i detta läge. Alla elever har också ett eget klassteam i Teams som finns i Office 365. Vi kommer att använda Teams mer under veckan som kommer

· Unikum kommer i första hand av användas till information mellan skola och vårdnadshavare. Teams i dialog mellan lärare och elev. Följ information som kommer här i Unikum. Den viktigaste informationen kommer vi även att publicera på skolans hemsida

Vi kommer att fortsätta informera våra elever om:

· Vikten av god handhygien. Att tvätta händerna ofta

· Att stanna hemma vid sjukdomssymtom och att stanna hemma två dagar efter att man blivit frisk

· Att undvika konspirationsteorier och ryktesspridning samt förhålla sig källkritiskt till information

Vill avslutningsvis tacka för gott samarbete i dessa krävande och ansträngande tider. Ni kommer att få mer information från skolan så fort vi vet mer

Med vänlig hälsning

Petra Bruce, rektor Eriksbergsskolan

22 mars 2020