Skolavslutning åk 9

På fredagens avslutning för åk 9 är vårdnadshavare välkomna att vara med i klassrummen. Resterande del av avslutningen är enbart för eleverna. Exakta tider för klassrumssamlingen kan variera med det är ok att vänta utanför. Eleverna bör vara på väg mot klassrummen runt 11-tiden. Välkomna!

8 juni 2022