Skolavslutning

Läsåret avslutas onsdagen den 12 juni med gemensam skolavslutning.

Vi tackar alla våra elever och vårdnadshavare för detta läsår och välkommar Eriksbergsskolans elever åter måndagen den 19 juni kl. 8.30.

23 maj 2019