Höstens utvecklingssamtal

4-5 september är det utvecklingssamtal på skolan. Elev och vårdnadshavare blir kallade till ett samtal under någon av dessa två eftermiddagar.

Ämnessamtal som provades under vårterminen kommer att äga rum på hösten -19 för åk 9.

Datum för höstens ämnessamtal är onsdag v. 45 och inbjudan kommer i Unikum längre fram. 

22 juni 2019