3 samt 5 februari är det utvecklingssamtal på skolan. Elev och vårdnadshavare blir kallade till ett samtal under någon av dessa två eftermiddagar.

2 januari 2020