Elevens val

Följande elevens val erbjuder vi under läsåret 18/19

Fotboll

Profilen är certifierad av Svenska Fotbollsförbundet, vilket bland annat innebär att vi har en ansvarig instruktör med minst utbildningsnivå Bas i SvFF:s tränarutbildningsprogram. Ansvarig för vårt tränarteam är Dan Mohammed. Fotbollsprofilen har två pass per vecka inom ordinarie schemas ram på sammanlagt minst 130 min. Under december och januari utgår profilen eftersom tiden är inarbetad. Vi har en studieplan där vi följer "Fotbollens arbetsbok i grundskolan", som tagits fram av SvFF i samarbete med elever och instruktörer runt om i landet.

Ansvarig lärare på skolan: Andreas Zeitler

Matematik

Skolan erbjuder undervisning i grundläggande baskunskaper samt en mer utmanande grupp.

Fördjupad studietid

Är det svårt att få läxorna gjorda hemma? Ta chansen att göra dem under Elevens val-tid. Viktigt att du själv tar ansvar för att ta med dig material och veta vad du ska göra. Vi hjälper dig såklart. Du kan också välja att göra ett fördjupningsarbete i svenska eller SO.

Akrobatik/Dans (åk7)

Här får du möjlighet att fördjupa dig i akrobatik/parkour och dans. Vi kör gemensamma uppvärmningar och sen bestämmer vi tillsammans ett upplägg. Första tillfället kommer jag att lyssna på gruppen och ta in vilka önskemål som finns.

Svenska och estetiska uttrycksformer. (åk 8 & 9)

Vill du fördjupa dig i svenskämnet genom att lära dig hur man kan kombinera texter med andra uttrycksformer som exempelvis bild & ljud.

Estetprofil (skolår 8 & 9)

Arbetet sker i projektform där det gemensamma målet är en musikteater med föreställningar i maj.

Eleverna väljer arbetsgrupp inom Estetprofilen, se nedan. Inom varje arbetsgrupp kommer en elev att vara gruppledare. Dessa utgör en ledningsgrupp som träffas regelbundet med Veronica och har extra ansvar för att driva projektet framåt.

På vårterminen när det börjar närma sig föreställning och genrep så hjälps vi alla åt med det som behövs för att ro föreställningen i land.

I början av höstterminen kommer vi göra en rundvandring på Uppsala stadsteater där vi får se de olika verksamheterna bakom scenen, t. ex. smink, mask, kostym m. m.

Lärare/ledare: Veronica Östman - projektansvarig, Josefin Westman – musik, Anna Widing - manus och skådespelarträning, Ance Vaivade - dans och koreografi.

ARBETSGRUPPER

Manus / Skådespelare

Skriva manuset tillsammans utifrån ett tema. Göra dramaövningar. Fördela rollerna och öva på scenerna.

Musik

Bestämma låtar som passar till manuset. Det kan vara musik som skapar stämning eller som har en passande text. Vill man skapa en egen låt så är det fritt fram! Öva tillsammans och enskilt på sång och spel. Framföra musiken under föreställningen.

Dans / akrobatik

Öva dansteknik och styrka/smidighet. Göra koreografier som passar till manuset. Framföra danserna på föreställningen.

PR / Fixar-grupp

Denna grupp kommer att ha varierande arbetsuppgifter beroende var vi är i processen, bl. a:

Skaffa sponsorer/Marknadsföring: Skapa reklam (affischer, Facebook), programblad, biljetter samt kontakta pressen8UNT, radio).

Scenografi: göra kulisser mm. Skaffa och skapa rekvisita. Skaffa och skapa kostym, mask och smink – det som behövs till föreställningen.

Ansvara för ljud & ljus(roddare) på föreställningen samt vara scenarbetare(få fram rätt rekvisita i de olika scenerna).

23 augusti 2018