Förberedelseklassen

I Eriksbergsskolans förberedelseklass (FBK) arbetar eleverna i första hand med att lära sig svenska. Eleverna kommer från olika delar av världen, har skilda modersmål och skolbakgrunden ser olika ut. 

Eleverna är mellan 13 och 15 år gamla. Då bakgrunden ser så olika ut utgår undervisningen från varje enskild individ och tiden i förberedelseklassen kan variera. Målet efter tiden i klassen är att ge eleverna en språklig grund att stå på men också att vidareutveckla elevernas kunskaper inom skolans ämnen. Så snabbt som möjligt, utifrån individuella förutsättningar, ska eleverna slussas ut i ordinarie klasser och delta i den reguljära undervisningen. 

Ansvarig lärare för Fbk är Stefan Ebenfelt. Ali Ahmed arbetar också i fbk som språkstödjare. 

Stefan Ebenfelt (SE)

Lärare sva/sp

Ali Ahmed

Språkstödjare Fbk
Uppdaterad: