Skolans fyra ledord

Skola har fyra ledord som ska visa oss riktningen i vårt arbete med att nå målen i läroplan och skollag. Skolan ska utfår från ledorden då vi sätter upp våra mål. De fyra ledorden är Kunskap, Kvalitet, Samarbete och Trygghet

Kunskap för att vi sätter utbildningsuppdraget och kunskapsuppdraget främst. Vi är i skola för att lära och få en utbildning

Kvalitet för att vi är skickliga i vår yrkeutövning och våra elever kommer väl förberedda till gymnasiet. Vår utbildning är god och håller hög kvalitet.

Samarbete för att vi vet vikten av samarbete. Vi planerar undervisningen tillsammans, delar med oss samt har ett öppet klimat.

Trygghet för att vi vet att trygghet är en förutsättning för att lyckas med sitt skolarbete och för att vi arbetar hårt för att skolan ska vara en trygg plats.

Uppdaterad: