Fotbollsprofil på Eriksbergsskolan

Eriksbergsskolan ger en gedigen grund för vidare studier med goda resultat hos våra elever när de fortsätter till gymnasiet. Vi är mycket stolta över att nu också kunna erbjuda alla intresserade killar och tjejer en möjlighet att kombinera fokuserat skolarbete med rolig och utvecklande fotbollsträning!  

Vår profil är certifierad av Svenska Fotbollsförbundet, vilket bland annat innebär:

• Ansvarig instruktör med minst utbildningsnivå Bas i SvFF:s tränarutbildningsprogram. 

Vår huvudtränare är Dan Mohamed som också finns med i tränarteamet på Celsiusskolans nationella elitprogram och i Siriusakademins ungdomstränarstab. Kvalitet alltså!


• Två pass per vecka inom ordinarie schemas ram på sammanlagt
minst 140 min. i profilämnet fotboll.
• En studieplan där vi följer "Fotbollens arbetsbok i grundskolan",
som tagits fram av SvFF i samarbete med elever och instruktörer runt om i landet.
• Samarbete med klubbarna runt skolan.

Dessutom samverkar vi med andra ämnen på skolan, bl.a. Hem- och konsumentkunskap och Biologi – och Idrottsämnet naturligtvis – i fråga om ytterligare fördjupning vad gäller kost-, hälso- och fysiologifrågor som är centrala för att få resultat och elever som trivs med sitt profilval.

Vi har närheten till Ekeby konstgräsplan och motionsslingor i Hågadalen utanför dörren.

Frågor, synpunkter och intresseanmälan: Mail: andreas.zeitler@uppsala.se, tel. 0702 54 44 10

VÄLKOMNA!

6 juni 2018