Grundsärskolan

På Eriksbergskolans grundsärskola bemöter vi alltid våra elever med respekt. Miljön är trygg och verksamheten är uppskattad av både personal och elever.

Under läsåret 2017/18  består Eriksbergsskolans särskola av 29 elever. 16 av dessa läser inriktning grundsär och 13 inriktning träning.

Till undervisningsgrupperna finns klasslärare knutna som också fungerar som elevernas mentorer. Särskolans elever undervisas av grundskolans lärare i de praktisk – estetiska ämnena.På särskolan finns elevassistenter som stödjer eleverna i det dagliga arbetet, både i undervisning samt raster.

Särskolan på Eriksbergsskolan är integrerad i den övriga grundskoleverksamheteen och har därmed tillgång till en filial till stadsbiblioteket i anslutning till skolan. Hågadalen är en naturresurs som vi utnyttjar och har glädje av. All personal som arbetar på särskolan har en gedigen utbildning och lång erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av särskilt stöd.

Vi skapar en trygg miljö där arbetsstruktur och arbetsro står i fokus. Vi vill utveckla elevernas självkänsla och sociala förmåga samt ge eleverna goda värderingar. Grundsärskolans huvudmål är att ge eleverna kunskaper i matematik, svenska, engelska, SO, NO, teknik, engelska, musik, hem-och konsumentkunskap, idrott och hälsa, bild samt slöjd enligt de kursplaner som gäller. Undervisningen utgår från varje individ och dess förutsättningar.


Grundsärskolan med inriktning träningsskolan arbetar i en tecknande miljö för att eleverna ska nå målen i kursplanen. Arbetssättet är gruppdynamiskt och temainriktat i ämnesblock. För att förstärka språket och kommunikationen använder vi IT, teckenstöd och bilder som är anpassad för varje elev. Träningsskolans kursplaner omfattar fem ämnesområden. Estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter samt verklighetsuppfattning. Kontakten med hemmet är viktig därför har vi en daglig blogg samt en individuell kontaktbok.

Välkomna att besöka vår verksamhet!

Lära för livet 


Kontakt:

Grundsärskolan: Tomas Szendrö/Karin Vändahl /Lena Nordqvist 727 53 49

Träningsskolan: Caroline Holst/Ingela Sehlberg 727 53 88

Uppdaterad:

Andra sidor under: Grundsärskolan