Aktuellt

Välkomna till Öppet hus på grundsärskolans högstadium 16 januari 2020

Program
Kl 15.00-17.00: Visning av lokaler och möjlighet att träffa personal
Kl 16.15: Rektors information om högstadiet (se kartan, markering 1)
Hälsningar
Malin Sandlund, rektor

Uppdaterad: