Betyg och bedömning

Läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ska ha ett utvecklingssamtal minst en gång varje termin. Under samtalet ska läraren berätta om hur eleven har utvecklats och vilka mål och kunskapskrav han eller hon har nått, men också beskriva vad skolan kommer att göra för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt.

När en elev har gått ut grundsärskolan ska eleven få ett intyg om sin utbildning.

Om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det ska eleven också få ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska  beskriva elevens möjligheter att studera, men innehåller inga betyg. 

I grundsärskolans ämnen får eleven bara betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det. Betygen utgår ifrån kunskapskraven i grundsärskolans ämnen och kan inte jämföras med betyg från grundskolan.

I träningsskolans ämnesområden sätts inga betyg.

Begäran om studieomdöme och/eller betyg görs i samband med höstens utvecklingssamtal.

Uppdaterad: