Kontaktuppgifter elevhälsoteamet

Skolpsykolog

Jennie Norrman

Skollogoped

Jenny Hörnqvist

Specialpedagog

Karin Malmberg

Skolkurator

Maja Bommelin

Skolsköterska

Sara Hansson

Studie- och yrkesvägledare

Yaara Robinson
Uppdaterad: