Kontaktuppgifter elevhälsoteamet

Skolpsykolog

Vakant

Skollogoped

Jenny Hörnqvist

Specialpedagog

Karin Malmberg

Skolkurator

Daniel Kalin

Skolsköterska

Sara Hansson

Koordinator Skola-arbetsliv

Jeanette Eriksson
Uppdaterad: