Kontaktuppgifter elevhälsoteamet

Skolpsykolog

Jennie Norrman

Skollogoped

Jenny Hörnqvist

Specialpedagog

Karin Malmberg

Skolkurator

Maja Bommelin

Skolsköterska

Sara Hansson

Koordinator Skola-arbetsliv

Jeanette Eriksson
Uppdaterad: