Fritids för ungdomar det år de fyller 13 år

När elever går på grundsärskolans högstadium kan de gå på ungdomsfritids som inte ligger på skolan, utan på annan plats. De högstadieelever som går på fritids åker antingen taxi, buss eller promenerar till sitt ungdomsfritids. Behöver man taxi så är det vårdnadshavarens ansvar att ansöka om sådan. Ungdomsfritids som vi på skolan brukar kalla det, kallas också för korttidstillsyn. Det är en LSS-insats man ansöker om och får beviljad av biståndshandläggare som jobbar på kommunens omsorgsförvaltning. Om eleven börjar i grundsärskolans högstadium innan året man fyller 13 år har man inte rätt till ungdomsfritids/korttidstillsyn.

Under februari eller mars månad får vårdnadshavare hemskickat ett informationsbrev och en ansökningsblankett från biståndhandsläggare. Ni som redan vet att ni vill att er ungdom ska få korttidstillsyn/gå på ungdomsfritids i höst, behöver inte vänta på att få detta. Ni kan ringa direkt till omsorgsförvaltningen (kontaktuppgifter finns nedan) och göra en ansökan om korttidstillsyn eller fylla i ansökningsblanketten som finns på nätet. Omsorgsförvaltningens handläggningstid är cirka tre månader, först ska de utreda ert barns rätt till ungdomsfritids/korttidstillsyn för att kunna fatta ett beslut. Biståndshandläggaren vill oftast träffa både eleven och vårdnadshavare när de gör utredningen. Omsorgsförvaltningen behöver läkarutlåtande eller psykologutlåtande som styrker elevens diagnos/diagnoser.

 

Om ni gör ansökan så fort som möjligt så kan utredningen och beslutet vara färdigt i slutet av maj så att kommunen hinner planera vilket fritids eleven ska gå på. De flesta elever är kvar på sitt tidigare fritids fram till sista juli och därefter kan man påbörja inskolning på det nya. Om ni väntar för länge eller glömmer bort det är det inte säkert att ni hinner få ett beslut innan skolan börjar i höst.

Ungdomsfritids/korttidstillsyn kostar inte pengar förutom att kommunen tar betalt för en måltidsavgift.

 

Kontakta kommunens biståndshandläggare

Biståndshandläggning funktionsnedsättning
Uppsala kommun
Omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala
Telefon: 018–727 06 80, måndag–fredag 9.00–11.30. 
E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se

 

Uppdaterad: