Avgifter

Utbildning i den kommunala huvudmannens grundskolor ska vara avgiftsfri för barn och elever. Alla elever ska kunna delta i verksamheten på lika villkor genom att avgifter inte tas ut. Alla aktiviteter som förskolan och skolan ordnar ska vara öppna för alla elever. Elever ska utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg och andra hjälpmedel som de behöver. De ska kostnadsfritt kunna delta i av skolan anordnade utflykter, studieresor och andra anordnade arrangemang som exempelvis firande av helger och bemärkelsedagar.

Målet för Uppsalas kommuns förskolor och skolor är att det ska finnas utrustning till alla elever och barn att låna vid friluftsaktiviteter och andra aktiviteter. Uppsala kommuns förskolor och skolor arbetar för ett hållbart samhälle där man återanvänder utrustning som skridskor, skidor, hjälmar, lucialinnen och utklädningskläder. Verksamheterna kan ta emot begagnad utrustning som gåva.

Matsäck
Vid utflykt, friluftsdag och studieresa ska skolan ta med matsäckslunch till alla elever.

Frukt
Elever får ha med sig frukt till skolan men ska inte uppmanas att ta med frukt till mellanmål.

Studieresa
Studieresa är en av skolan anordnad aktivitet och ingår i undervisningen. Den ska vara kostnadsfri för eleverna. Aktiviteter som till exempel studiebesök, utflykter, lägerskolor och friluftsdagar får alltså finansieras inom skolans budget eller genom tilldelade medel från extern organisation. I det fall föräldrar ordnar resa betraktas den som nöjesresa och ska organiseras och genomföras utanför skoltid. Personal som väljer att följa med på sådana resor gör det på sin fritid och får själv stå för sina kostnader.

Klasskassor
Insamling av pengar från elever och vårdnadshavare till klasskassor som sedan används till aktiviteter i skolverksamheten ska inte förekomma.

Utrustning vid friluftsaktiviteter och andra aktiviteter i samband med exempelvis firande av helger Barn och elever får ta med egen utrustning till förskolan/skolan men det ska alltid finnas tillräckligt med utrustning att låna så att alla kan delta i aktiviteten.

Skolfoto
Vid skolfoto ska skolorna ha en arbetsprocess där det är lätt för elever och vårdnadshavare att avstå från beställningar utan uppmärksamhet från klasskamrat

Uppdaterad: