Mentorer

Mentor 7A

Förstelärare, lärare idh/en
Tommy Ekström

Mentor 7A

Lärare spanska/svenska
Marcus Olsson

Mentor 7B

Lärare ma/no
Josefin Högström

 

Mentor 7B

Lärare ma/no
Nils Rickdorff Lahrin

 

Mentor 7C

Förstelärare, lärare so
Jeremy Morrissey

Mentor 7C

Förstelärare, lärare sv/spa
Sandra Järvdal

Mentor 7C

Lärare so/en
Nawsheen Khan

 

Mentor 7D

Lärare musik
Veronika Östman

Mentor 7D

Lärare ma/no, fotbollsprofil
Andreas Zeitler

 

Mentor 8A

Lärare So/Hkk
Katarina Isberg

Mentor 8A

Lärare fra/en
Christina Wikman

Mentor 8B

Lärare ty/en
Marika Hjorth Arora

Mentor 8B

Förstelärare, lärare ma/no
Danuta Loughran

Mentor 8C

Lärare en/idh
Elisabeth Almgren Samuelsson

Mentor 8C

Lärare sltm
Lene Uddströmer

Mentor 8D

Lärare sv/bd
Johanna Stjernman

Mentor 8D

Lärare idh
Milan Kapuran

Mentor 9A

Lärare textilslöjd
Barbro Österlund Kullander

Mentor 9A

Lärare so
Svante Bornehag

Mentor 9B

Lärare textilslöjd
Marit Rehn

Mentor 9B

Lärare sv/so
Cecilia Elvander

Mentor 9C

Lärare bi/ke
Catarina Moland

Mentor 9c

Förstelärare IKT, lärare sv/so
David Indremo

 

Mentor 9D

Lärare hkk
Annicka Baum

Mentor 9D

Lärare ma/no
John Chilleén

Mentor Lilla gruppen

Lärare ma/no
Katarina Sjöberg

Mentor Lilla gruppen

Lärare so/sv/en
Jessica Haltorp

Mentor Lilla gruppen

Lärare sv/so
Anna Östman

Mentor Fbk

Lärare sva
Stefan Ebenfelt
Uppdaterad: