Lärare

Svante Bornehag (SB)

Lärare so

Andreas Zeitler (AZE)

Lärare ma/no

John Chilleén (JC)

Lärare ma/no

Marit Rehn (MRE)

Lärare textilslöjd

Jeremy Morrissey (JM)

Förstelärare, lärare so/sv

Liisa Bertilsköld (LB)

Lärare ma/sv/sl

Annicka Baum (AB)

Lärare hkk

Jorrit Okkema (JO)

Lärare idh

David Indremo (ID)

Förstelärare, lärare sv/so

Milan Kapuran (MIK)

Lärare idh

Johanna Sterner (JSR)

Lärare sv, hkk, mentor särskild undervisningsgrupp

Anders Ljungberg (AL)

Lärare ma/no, mentor särskild undervisningsgrupp

Tommy Ekström (TE)

Förstelärare, lärare idh/en

Shant Davidian (SD)

Lärare ma/no

Marcus Olsson (MO)

Lärare spanska/svenska

Rebecka Sundell (RSL)

Lärare

Andreas Wenström (ANW)

Lärare sv/so

Nils Rickdorff Lahrin (NRL)

Lärare ma/no tk

Catarina Moland (CM)

Lärare bi/ke

Erik Skogh (ESH)

Lärare en/ty

Lene Uddströmer (LU)

Lärarvikarie sltm

Sergey Yeghiazaryan (SYE)

Lärare ma/tk/fy

Anna Östman (AÖ)

Lärare sv/so

Katarina Isberg (KI)

Lärare hkk

Danuta Loughran (DL)

Förstelärare, lärare ma/no

Christina Wikman (CW)

Lärare fr/en

Dan Bross

Lärare musik

Nawsheen Khan (NK)

Lärare so/en

Johanna Stjernman (JS)

Lärare sv/bd

Josefin Högström (JHM)

Lärare ma/no

Annika Olarsbo (AO)

Sva/spec

Sandra Järvdal (SJ)

Förstelärare, speciallärare, lärare sv/sp
Uppdaterad: