Lärare

Tommy Ekström (TE)

Förstelärare, lärare idh/en

Shant Davidian (SD)

Lärare ma/no

Anna Östman (AÖ)

Lärare sv/so

Katarina Isberg (KI)

Lärare hkk

Danuta Loughran (DL)

Förstelärare, lärare ma/no

Christina Wikman (CW)

Lärare fr/en

Lene Uddströmer (LU)

Lärarvikarie sltm

Linnea Anerfält (LA)

Lärare musik

Johanna Stjernman (JS)

Lärare sv/bd

Josefin Högström (JHM)

Lärare ma/no

Catarina Moland (CM)

Lärare bi/ke

Barbro Österlund Kullander (BÖK)

Lärare textilslöjd

Svante Bornehag (SB)

Lärare so

Marit Rehn (MRE)

Lärare textilslöjd

Nils Rickdorff Lahrin (NRL)

Lärare ma/no
Föräldraledig ht-21

David Indremo (ID)

Förstelärare, lärare sv/so

Milan Kapuran (MIK)

Lärare idh

John Chilleén (JC)

Lärare ma/no

Annicka Baum (AB)

Lärare hkk

Marcus Olsson (MO)

Lärare spanska/svenska

Annika Bauer Winquist (ABW)

Lärare ty/en

Sandra Järvdal (SJ)

Förstelärare, speciallärare, lärare sv/sp

Nawsheen Khan (NK)

Lärare so/en

Andreas Zeitler (AZE)

Lärare ma/no

Stefan Ebenfelt (SE)

Lärare sva/sp

Katarina Sjöberg (KSG)

Lärare ma/no

Liisa Bertilsköld (LB)

Lärare ma/sv/sl
Uppdaterad: