Eriksbergsskolans ordningsregler 2020/21

Eriksbergsskolans ordningsregler har utformats i samverkan mellan elever, föräldrar och personal och fastställts av skolledningen. Arbete och samvaro i skolan bygger på respekt och hänsyn, ordning och reda.

Som elev på Eriksbergsskolan ska du

· komma i tid och närvara vid alla lektioner och andra aktiviteter

· ha med allt material du behöver för lektionen

· bidra till arbetsro både för den egna klassen och för andra

· under lektionstid ha mobiltelefonen utan ljud och undanlagd om inte lärare bestämmer annat

· vara aktsam om vår gemensamma miljö i skol- och närområdet

· visa respekt för och hänsyn till alla elever och all personal samt näringsidkare och boende i närområdet

· vara aktsam med användning av parfym och starka dofter av hänsyn till allergiker

Särskilda regler gäller dessutom i matsal, bibliotek, idrottshall, aula och andra ämnessalar. Dessa regler meddelas av ansvariga lärare/personal.

Skolan ansvarar ej för värdesaker. Alla värdesaker som av elev medtages till skolan är på eget ansvar. På Eriksbergsskolan har vi mobilfria lektioner. Det innebär att du som elev alltid lämnar in din mobiltelefon till läraren vid lektionsstart. 

Åtgärder om du inte följer skolans ordningsregler

1. Tillsägelse

2. Information till vårdnadshavare

3. Möte med skolledning, vårdnadshavare och elev

4. Utredning eller disciplinär åtgärd

Disciplinära åtgärder enligt skollagen

1. Kvarsittning och utvisning

2. Skriftlig varning

3. Tillfällig omplacering

4. Avstängning

Det är förbjudet att

· använda tobak under skoltid

· ta med farliga föremål till skolan

· använda våld, hot och trakasserier

Vid misstanke om brott görs polisanmälan. Samhällets lagar och regler gäller

Uppdaterad: