Eriksbergsskolans ordningsregler 2020/21

Eriksbergsskolans ordningsregler har utformats i samverkan mellan elever, föräldrar och personal och fastställts av skolledningen. Arbete och samvaro i skolan bygger på respekt och hänsyn, ordning och reda.

Som elev på Eriksbergsskolan ska du

·         komma i tid och närvara vid alla lektioner och andra aktiviteter

·         ha med allt material du behöver för lektionen

·         bidra till arbetsro

·         lämna din mobiltelefon hemma eller i skåpet. Har du med mobiltelefonen till lektion ska du lämna in den till läraren

·         vårda vår gemensamma miljö i skol- och närområdet

·         visa respekt för och hänsyn till alla elever och all personal samt personer i närområdet

·         vara försiktig med användning av parfym och starka dofter av hänsyn till allergiker

Skolan ansvarar ej för värdesaker. Alla värdesaker som av elev medtages till skolan är på eget ansvar. 

Åtgärder om du inte följer skolans ordningsregler

1. Tillsägelse

2. Information till vårdnadshavare

3. Möte med skolledning, vårdnadshavare och elev

4. Utredning eller disciplinär åtgärd

Disciplinära åtgärder enligt skollagen

1. Kvarsittning och utvisning

2. Skriftlig varning

3. Tillfällig omplacering

4. Avstängning

Det är förbjudet att

·         ta med och nyttja godis, läsk och andra sötsaker till skolans lokaler under skoltid

·         använda tobak samt vape under skoltid - vi har tobaksfri skoltid

·         ta med farliga föremål till skolan

·         använda våld, hot och trakasserier

Vid misstanke om brott görs polisanmälan. Samhällets lagar och regler gäller

Uppdaterad: