Eriksbergsskolans ordningsregler 2018/19

Eriksbergsskolans ordningsregler har utformats i samverkan mellan elever, föräldrar och personal och fastställts av skolledningen.

Som elev på Eriksbergskolan ska du
• komma i tid och närvara vid alla lektioner och andra aktiviteter
• ha med allt material du behöver för lektionen
• bidra till arbetsro både för den egna klassen och för andra
• under lektionstid ha mobiltelefonen avstängd och undanlagd om inte lärare bestämmer annat
• vara aktsam om vår gemensamma miljö i skol- och närområdet
• visa respekt för och hänsyn till alla elever och all personal samt näringsidkare och boende i närområdet

Särskilda regler gäller dessutom i matsal, bibliotek, idrottshall, aula och andra ämnessalar. Dessa regler meddelas av ansvariga lärare/personal

Åtgärder om du inte följer skolans ordningsregler
1. Tillsägelse
2. Samtal med förälder
3. EHM-möte
4. Utredning eller disciplinär åtgärd

Disciplinära åtgärder enligt skollagen
1. Kvarsittning och utvisning
2. Skriftlig varning
3. Tillfällig omplacering
4. Avstängning

Det är förbjudet att
• använda tobak under skoltid
• ta med farliga föremål till skolan
• använda våld, hot och trakasserier

Vid misstanke om brott görs polisanmälan. Samhällets lagar och regler gäller

 

Skolverkets juridiska vägledning om trygghet och studiero (PDF, 176 KB)

Uppdaterad: