Trygghetsteamet

Skolans arbetsgrupp mot mobbning, TTbestår av en grupp lärare som träffas varje vecka.

Trygghetsteamet arbetar förebyggande med olika former av värdegrundsarbete, enkäter om trivsel/trygghet på skolan, samarbetsövningar och vi samarbetar med kamratstödjarna på skolan.

TT arbetar även direkt då en kränknng eller mobbing uppstår på skolan. De samarbetar direkt med mentor för att lösa det som skett så att vi alltid kan lösa problem som eventuellt uppstår på skolan.

Här ser du vilka lärare som är med i TT läsåret 20/21

Jeremy Morrissey (JM)

Skolkoordinator, förstelärare, lärare so

Marit Rehn (MRE)

Lärare textilslöjd

Marcus Olsson (MO)

Lärare spanska/svenska

Sandra Järvdal (SJ)

Förstelärare, speciallärare, lärare sv/sp

Shant Davidian (SD)

Lärare ma/no
Uppdaterad: