Trygghetsteamet

Skolans arbetsgrupp mot mobbning, TTbestår av en grupp lärare som träffas varje vecka.

Trygghetsteamet arbetar förebyggande med olika former av värdegrundsarbete, enkäter om trivsel/trygghet på skolan, samarbetsövningar och vi samarbetar med kamratstödjarna på skolan.

TT arbetar även direkt då en kränknng eller mobbing uppstår på skolan. De samarbetar direkt med mentor för att lösa det som skett så att vi alltid kan lösa problem som eventuellt uppstår på skolan.

Här ser du vilka lärare som är med i TT läsåret 20/21

Skolkoordinator, förstelärare, lärare so
Jeremy Morrissey

Mentor 8B

Lärare textilslöjd
Marit Rehn

Mentor 9A

Lärare spanska/svenska
Marcus Olsson

Mentor 9C

Förstelärare, lärare sv/sp
Sandra Järvdal

Mentor 9B

Lärare ma/no
Shant Davidian
Uppdaterad: