Trygghetsteamet

TT är skolans arbetsgrupp som jobbar främjande och förebyggande mot kränkningar och trakasserier. Gruppen har även två ansvariga personer som arbetar aktivt med mentorer för att snabbt utreda kräkningar om och när de uppstår.

Trygghetsteamet arbetar med olika former av värdegrundsarbete, enkäter om trivsel/trygghet på skolan, samarbetsövningar samt samarbetar med kamratstödjarna på skolan.

 

Uppdaterad: