Trygghetsteamet

Skolans arbetsgrupp mot mobbning, TTbestår av kurator och lärare som träffas varje vecka.

Trygghetsteamet arbetar förebyggande med olika former av värdegrundsarbete, enkäter om trivsel/trygghet på skolan, samarbetsövningar och vi samarbetar med kamratstödjarna på skolan.

TT arbetar även direkt då en kränknng eller mobbing uppstår på skolan. De samarbetar direkt med mentor för att lösa det som skett så att vi alltid kan lösa problem som eventuellt uppstår på skolan.

Uppdaterad: