Tryggehtsteamet

Vårt trygghetsteam består av socialpedagog, kurator samt lärare. Trygghetsteamet, sk TT utreder alla kränkningar på skolan tillsammans med lärare och mentorer. TT ansvarar också för upprättandet av vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

 

 

Uppdaterad: