Trygghetsteamet

Skolans arbetsgrupp mot mobbning (fd AMM) består av kurator, elevassistent och fyra lärare som träffas varje vecka.

Trygghetsteamet arbetar förebyggande med olika former av värdegrundsarbete, enkäter om trivsel/trygghet på skolan, samarbetsövningar och vi samarbetar med kamratstödjarna på skolan.

Uppdaterad: