Sarbans café

Sarbans café ligger vid vårt uppehållsrum och drivs av vår skolvärd Sarban Ali. Här säljs smörgåsar till självkostnadspris och här kan du som elev tillbringa dina raster.

Pedagogisk vaktmästare/skolvärd

Sarban Ali
Uppdaterad: