Sarbans café

Sarbans café ligger vid vårt uppehållsrum och drivs av vår skolvärd Sarban Ali. Här säljs smörgåsar till självkostnadspris och här kan du som elev tillbringa dina raster.

Vaktmästare/skolvärd

Sarban Ali
Uppdaterad: