Skolan behöver dina kontaktuppgifter

Har skolan aktuella kontaktuppgifter för dig som är vårdnadshavare? Det är en förutsättning för snabb kommunikation, angeläget av säkerhetsskäl och en viktig del av vår krisberedskap.

Med start i höst kommer kommunala skolor börja ersätta informationsblad med digitala formulär som du får i din mejl. Därför är det extra viktigt att din e-postadress stämmer.

Bekräfta eller uppdatera dina kontaktuppgifter
I e-tjänsten IST Guardian lägger du enkelt in ditt mobilnummer och din e-postadress. Du loggar in med e-legitimation och på startsidan för e-tjänsten finns tydliga instruktioner. Alla vårdnadshavare ska lägga in sina kontaktuppgifter.

Du ska inte registrera dina kontaktuppgifter i några andra e-tjänster. Vi behöver ha alla vårdnadshavares kontaktuppgifter samlade på ett ställe.

Dina adressuppgifter hämtar vi från Skatteverket.

Samlingssida med e-tjänster för dig som vårdnadshavare

Uppdaterad: