Elevhälsoteam

Rektor grundskolan

Petra Bruce

Skolkurator

Maud Läth

Skolsköterska

Srwah Darwesha

Speciallärare

Mona Sundström

Skolpsykolog

Josefin Johanson

Elevassistent

Daniel Kalin

Specialpedagog

Mehrnosh Ensafmanesh
Uppdaterad: