Elevhälsoteam

Rektor & ansvarig för elevhälsa

Henrik Ericson

Skolkurator

Maud Läth

Skolkurator

Ellen Olasdotter

Speciallärare

Sandra Järvdal

Speciallärare

Stefan Ebenfelt

Skolsköterska

Lovisa Melin

Socialpedagog

Adam Quzoq

Skolpsykolog

Agust Eriksson

Logoped

Kajsa Pettersson
Uppdaterad: