Elevhälsoteam

Rektor grundskolan

Petra Bruce

Skolkurator

Maud Läth

Skolsköterska

Srwah Darwesha

Skolpsykolog

Josefin Johanson

Kurator

Daniel Kalin

Specialpedagog

Mehrnosh Ensafmanesh

Speciallärare

Sandra Järvdal
Uppdaterad: