Elevhälsoteam

Biträdande rektor/Specialpedagog

Ansvarig för elevhälsoteamet samt elevhälsoarbetet på skolan
Mehrnosh Ensafmanesh

Skolkurator

Maud Läth

Skolkurator

Daniel Kalin

Speciallärare

Sandra Järvdal

Speciallärare

Stefan Ebenfelt

Skolsköterska

Josefine Norén

Socialpedagog

Adam Quzoq

Skolpsykolog

Josefin Johanson
Uppdaterad: