Elevhälsoteam

Biträdande rektor/Specialpedagog

Ansvarig för elevhälsoteamet samt elevhälsoarbetet på skolan
Mehrnosh Ensafmanesh

Skolkurator

Maud Läth

Skolpsykolog

Josefin Johanson

Kurator

Daniel Kalin

Speciallärare

Sandra Järvdal

Speciallärare

Stefan Ebenfelt

Skolsköterska

Josefine Norén

Socialpedagog

Adam Quzoq
Uppdaterad: