Mitt i natursköna Eriksberg nära Hågadalen och Stadsskogen möter du en skola med kunskap och utbildning i fokus. På Eriksbergsskolan ger vi våra elever god förberedelse inför gymnasiet. Här får alla hjälp att nå sina kunskapsmål och en grundläggande studievana att ta med sig.

Vår skola

Vår skola är indelad i arbetslag och ämneslag. Vi har även ett trygghetsteam, kamratstödjare, elevhälsoteam, elevråd och ett matråd samt en förstelärargrupp. Varje arbetslag leds av en lagledare. På skolan finns ett café, Sarbans café, som är mycket uppskattat hos våra elever.

I flera år har skolan haft en fotbollsprofil. Profilen är certifierad av Svenska Fotbollsförbundet och som deltagare i fotbollsprofilen har du två pass per vecka inom ordinarie schemas ram. Ansvarig på skolan är Andreas Zeitler och du anmäler dig till profilen via vår hemsida. 

Det finns många anledningar till att välja vår skola

Studiemotiverade elever

På vår skola satsar eleverna på sitt skolarbete och skolan kännetecknas av studiemotiverade och fokuserade elever. Här är kunskap i fokus och på lektionerna råder det studiero. 

Höga förväntningar och engagerad personal

Våra lärare är välutbildade och kompetenta. Vi har en fin blandning av rutinerade, erfararna och nyutbildade lärare. Detta är en skola där man trivs! För oss som jobbar på skolan är engagemang för uppdraget mycket stort. 

Lugn och trygg skola

Tryggheten upplevs som mycket god hos våra elever. Vi har en plan mot trakasserier och kränkande behandling som beskriver hur vi jobbar främjande och förebyggande mot för välmåendet på skolan. Varje vecka har våra elever mentorstid på schemat som ytterligare en del av vårt trygghetsarbete. Vårt trygghetsteam och våra kamratstödjare arbetar aktivt för motverka mobbing och bevara skolan lugn och trygg. 

God datortäthet och satsning på ditigalisering

2018 har vi god datortäthet på skolan. Vi ökar vår digitala satsning under året med mer datoranväning i skolan och kompetensutveckling för personal med bla programmering.

Moderna språk

För oss är det viktigt med språk och vi erbjuder samtliga moderna språk, dvs tyska, spanska, franska och engelska. Vi deltar varje år i Språkolympiaden och våra resultat brukar var mycket goda. Förra året kom vi trea i regionsfinalen i tyska. Vi kom också på andra plats i den franska finalen i Poesi utan gränser. 

Elevhälsoteam med alla funktioner

Vårt elevhälsoteam är kompetent med studie och yrkesvägledare, kurator, specialpedagog, skolsköterska och skolpsykolog.

18 oktober 2018