Mitt i natursköna Eriksberg nära Hågadalen och Stadsskogen möter du en 7-9 skola med kunskap och utbildning i fokus. På Eriksbergsskolan ger vi våra elever god förberedelse inför gymnasiet. Här får alla hjälp att nå sina kunskapsmål och en grundläggande studievana att ta med sig.

Vår skola

Läsåret 21/22 utökar vi med ytterligare en sjua och blir ca 380 elever på skolan. Vi delar också lokaler med Eriksbergs grundsärskola som har egen rektor. 

Skolan är indelad i arbetslag och ämneslag. Vi har även ett trygghetsteam, kamratstödjare, elevhälsoteam, elevråd och ett matråd samt en skolutvecklingsgrupp. Varje arbetslag leds av en lagledare. På skolan finns ett café, Sarbans café, som är mycket uppskattat hos våra elever.

Vi har tillgång till alla ämnesutrustade lokaler så som slöjd, hem-och konsumentkunskap samt idrott och hälsa och våra no-salar är välutrustade. Vi har nya möbler i nästan alla våra klassrum.

Det finns många anledningar till att välja vår skola

Studiemotiverade elever

På vår skola satsar eleverna på sitt skolarbete och skolan kännetecknas av studiemotiverade och fokuserade elever. Här är kunskap i fokus och på lektionerna arbetar vi hårt för att det alltid ska råda studiero.

Höga förväntningar och engagerad personal

Våra lärare är välutbildade och kompetenta. Vi har en fin blandning av rutinerade och nyutbildade lärare. Detta är en skola där man trivs!

Lugn och trygg skola

Tryggheten upplevs som mycket god hos våra elever. Vi har en plan mot trakasserier och kränkande behandling som beskriver hur vi jobbar för välmåendet på skolan. Varje vecka har våra elever mentorstid på schemat som ytterligare en del av vårt trygghetsarbete. Vårt trygghetsteam och våra kamratstödjare arbetar aktivt för att motverka mobbing och få skolan lugn och trygg.

God datortäthet och satsning på ditigalisering

Vi satsar på digitalisering och 1:1, dvs en dator till varje elev. From läsåret 2019/20 kommer alla elever att ha en egen dator under sin tid på skolan. Vi arbetar i Office 365 och Unikum.

Moderna språk

För oss är det viktigt med språk och vi erbjuder samtliga moderna språk, dvs tyska, spanska, franska.

Elevhälsoteam med alla funktioner

Vårt elevhälsoteam är kompetent med studie och yrkesvägledare, kurator, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska samt skolpsykolog.