På Eriksbergsskolan står eleverna i fokus och vi ger dem god förberedelse inför gymnasiet. Här får alla hjälp att nå sina kunskapsmål och en grundläggande studievana att ta med sig. 

Elever och lärare

Vägen mot målet går via klassrummet och här är det arbetsro. Vår undervisning har en tradition av mycket hög kvalitet med engagerade och kunniga ämneslärare. De fångar upp eleverna och bemöter dem på deras egna individuella kunskapsnivå. 

På Eriksbergsskolan blir alla elever sedda och får modet att våga utmana. Varje vecka träffar eleverna sin mentor individuell handledning och hjälp att hitta studiemotivationen.

10 januari 2018