Mitt i natursköna Eriksberg nära Hågadalen och Stadsskogen möter du en 7-9 skola med kunskap och utbildning i fokus. På Eriksbergsskolan ger vi våra elever god förberedelse inför gymnasiet. Här får alla hjälp att nå sina kunskapsmål och en grundläggande studievana att ta med sig.

Vår skola

Vi är en 7-9-skola med ca 410 elever som delar lokaler med Eriksbergs anpassade grundskola.  

Skolan är indelad i arbetslag och ämneslag. Vi har även ett trygghetsteam, kamratstödjare, elevhälsoteam, elevråd och ett matråd samt en skolutvecklingsgrupp. Varje arbetslag leds av en lagledare. På skolan finns ett café, Sarbans café, som är mycket uppskattat hos våra elever.

Vi har tillgång till alla ämnesutrustade lokaler så som slöjd, hem-och konsumentkunskap samt idrott och hälsa och våra no-salar är välutrustade. Vi har nya möbler i nästan alla våra klassrum.

Det finns många anledningar till att välja vår skola

Studiemotiverade elever

På vår skola satsar eleverna på sitt skolarbete och skolan kännetecknas av studiemotiverade och fokuserade elever. Här är kunskap i fokus och på lektionerna arbetar vi hårt för att det alltid ska råda studiero.

Höga förväntningar och engagerad personal

Våra lärare är välutbildade och kompetenta. Vi har en fin blandning av rutinerade och nyutbildade lärare. Detta är en skola där man trivs!

Lugn och trygg skola

Tryggheten upplevs som mycket god hos våra elever. Vi har en plan mot trakasserier och kränkande behandling som beskriver hur vi jobbar för välmåendet på skolan. Varje vecka har våra elever mentorstid på schemat som ytterligare en del av vårt trygghetsarbete. Vårt trygghetsteam och våra kamratstödjare arbetar aktivt för att motverka mobbing och få skolan lugn och trygg.

Både datorer och böcker

Hos oss har alla elever en egen dator att använda i skolarbetet och vi arbetar i stor utsträckning digitaliserat men vi använder också böcker, papper och penna i vardagen. Vi anser att både och är en nödvändighet för att möta framtidens behov. 

Moderna språk

För oss är det viktigt med språk och vi erbjuder samtliga moderna språk, dvs tyska, spanska, franska.

Elevhälsoteam med alla funktioner

Vårt elevhälsoteam är kompetent med studie och yrkesvägledare, kurator, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska samt skolpsykolog. Vi har även en logoped på halvtid hos oss. Elevhälsoteamet leds av biträdande rektor som också är specialpedagog.