Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning inom grundskolan har som syfte att ge stöd och förberedelse inför val av fortsatta studier och yrken.

Vägledningens viktigaste verktyg är det individuella vägledningssamtalet. Vi samtalar kring elevens intressen och styrkor, olika alternativ samt möjligheter och begränsningar. Syftet är att du som elev ska få ett bra underlag för att kunna göra ett väl underbyggt val.

Boel Buckley är studie- och yrkesvägledare på Eriksbergsskolan. En stor del av hennes arbete består av att förbereda eleverna inför deras val av gymnasieprogram. 

Studie- och yrkesvägledare

Boel Buckley
Uppdaterad: