Unikum

Grundskolans system för elevdokumentation heter Unikum. Systemen innehåller flera funktioner som underlättar samarbetet mellan elever, lärare och vårdnadshavare. I systemet hittar du funktioner och verktyg för planering, kunskapsbedömning, utvecklingssamtal samt kommunikation mellan skolan och hemmet.

Uppdaterad: