Unikum

Grundskolans system för elevdokumentation heter Unikum. Systemen innehåller flera funktioner som underlättar samarbetet mellan elever, lärare och vårdnadshavare. I systemet hittar du funktioner och verktyg för planering kunskapsbedömning utvecklingssamtal kommunikation mellan skolan och hemmet.

När Unikum är fullt implementerat kommer det användas för planering, bedömning och dokumentation av skolans lärprocesser, samt för kommunikation med elever och vårdnadshavare.

På Eriksbergsskolan räknar vi med att det skall vara fullt genomfört under höstterminen 2017, men redan nu har vi börjat testköra olika verktyg genom att vissa lärare använder Unikum för planering och bedömning.

Nu kommer vi att börja publicera vår dokumentation vilket gör att den blir tillgänglig för er vårdnadshavare, samt för våra elever.

Vi vill poängtera att vi fortfarande håller på och lär oss Unikum och dess funktioner. Att använda Unikum är en process därför kan bedömningsmetoderna se olika ut från lärare till lärare. En del har skrivit kommentarer, en del visar bedömningar genom matriser och en del både och. Hösten 2017 ska bedömningsunderlaget se lika ut överallt.

Logga in som vårdnadshavare i Unikum

6 juni 2018