Grundskolans personal

När du vill komma i kontakt med skolan om sådant som gäller ditt barn ska du i första hand kontakta mentor. 

Mentorer och lärare nås enklast via mail. Lärares mail finns på hemsidan och personal läser sin mail en gång per dag (heltidsanställda).

Gäller det allmänna frågor kan ni lämpligen kontakta expeditionen eller leta info på hemsidan.

Uppsala kommun har valt att använda UNIKUM för dokumentation kring elevens kunskapsutveckling. Du som vårdnadshavare loggar in i UNIKUM via skolans hemsida. För att kunna logga in behöver du bank-id. Har du problem med inloggning kontaktar du skolans expedition.

UNIKUM kommer under hösten att användas som informationskanal för utskick. Rektorsbrev kommer varje månad och skickas som e-post i Unikum.

Info på individnivå kan fortfarande ske via mail och telefon som tidigare

16 december 2016