Personal

När du som vårdnadhavare vill komma i kontakt med skolan om sådant som gäller ditt barn ska du i första hand kontakta mentor. Gäller det allmänna frågor kan ni lämpligen kontakta expeditionen eller leta info på hemsidan.

Mentorer och lärare nås enklast via mail. Lärares mail finns på hemsidan och personal läser sin mail en gång per dag (heltidsanställda).

Uppsala kommun har valt att använda UNIKUM för dokumentation kring elevens kunskapsutveckling. Du som vårdnadshavare loggar in i UNIKUM via skolans hemsida. För att kunna logga in behöver du bank-id. Har du problem med inloggning kontaktar du skolans expedition.

Unikum används som informationskanal för utskick. Rektorsbrev kommer varje månad och skickas som e-post i Unikum.

Information på individnivå kan fortfarande ske via mail och telefon.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Personal