Läxpolicy

Vi på Eriksbergsskolan använder läxor i olika syften. Ett är att ge eleverna förförståelse för något vi ska arbeta med i skolan. Ett annat syfte är färdighetsträning, som till exempel lästräning, multiplikationstabeller och glosor. Detta för att vissa moment i inlärningen kan behöva mer tid för att automatiseras. Läxor på vår skola kan också ha som syfte att hemmet får insyn i sitt barns skolarbete. Alla elever på vår skola behöver inte nödvändigtvis ha samma läxa alltid.

Läxan ska:

  • ha en tydlig koppling till den undervisning som pågår
  • förberedas i skolan så att eleven i undervisningen har utvecklat den förståelse som krävs för att kunna lösa den uppgift som läxan innebär
  • med fördel vara förberedande
  • följas upp efteråt
  • ges med god framförhållning
  • vara planerad så att eleven klarar av att utföra läxan själv

Hemarbete

  • Ibland vill elever ta med påbörjade arbeten hem. Sådana hemarbeten är inte läxor. Dock kan detta vara stödjande för elevernas utveckling av att ta ansvar för sitt eget lärande.

Planerad ledighet

  • Vid planerad ledighet ansvarar vårdnadshavare för att arbete tas igen (se ledighetsansökan). Dessa uppgifter kan ges i efterhand och räknas inte som läxa.

Källa: Läxor i praktiken - Ett stödmaterial om läxor i skolan, Skolverket

Uppdaterad: