PRAO-information

Praktisk arbetslivsorientering (prao) är ett sätt att ge elever mer kunskap om arbetslivet och olika yrkesområden. Våra elever söker sin egen praoplats i första hand och endast lättare och riskfritt arbete får förekomma. Våra elever söker sina egna platser som en del i det entreprenöriella lärandet, det vill säga ta initiativ, ta ansvar och omsätta idéer till handling. Det ger eleverna träning i att ta kontakt med arbetsplatser och presentera sig själv.

Arbetsuppgifter och ansvar
Elevernas arbetsuppgifter ska anpassas efter elevens ålder och mognad. Vid prao får endast lättare och riskfritt arbete förekomma. Skolan ansvarar för att praktikplats väljs med omsorg så att inte eleven utsätts för risker under praktiken. Det direkta skyddsanasvaret för elever under praktik på en arbetsplats utanför skolan ligger på den som driver verksamheten.

Information och blanketter
Det är en del papper som ska fyllas i före och efter en prao. Prao-platsen/handledaren ska göra en riskanalys samt fylla i närvaro och omdöme.


Bussbiljett och lunchkuponger
Lunch erbjuds på närmaste skola. När vi sammanställer prao-blanketterna kommer vi att hänvisa till den aktuella skolan. Lunchkuponger hämtas i receptionen. Bussbiljett erhålls om avståndet till prao-platsen är mer än 4 km från bostaden. Även dessa fås i receptionen.


Övrig information
Kontakta vår Prao, studie-och yrkesvägledare Boel Buckley om du har frågor gällande praon. boel.buckley@uppsala.se,
Det går också bra att kontakta mentor för frågor

Information till vårdnadshavare (PDF, 389 KB)

Praoplats (PDF, 181 KB) - ifylles innan Praon

Information till handledaren (PDF, 387 KB) - ges till handledaren på Prao-platsen

Riskbedömning (PDF, 178 KB) ska göras av handledaren på prao-platsen

Prao-intyg (PDF, 184 KB) ifylles av handledaren på prao-platsen

18 november 2015