Ledigheter och frånvaro

Sjukanmälan kan ske via föräldrakonto i Skola24 eller på telefonnummer 0515-777 601. Med app kan föräldrar frånvaroanmäla upp till fem dagar framåt i tiden och även del av dag.

Nedan följer instruktioner till inloggning och användning av systemet.
Inloggning med Bank-ID
• https://uppsala-sso.skola24.se
Alternativ inloggning med användarnamn och lösenord
• https://uppsala.skola24.se

Har du som vårdnadshavare inte tillgång till Bank-ID kan du kontakta skolan för registrering av aktuell epostadress. Då ges möjlighet till alternativ inloggning.

I systemet har vårdnadshavare möjlighet att:
• Granska ett Textbaserat schema med utökad schemainformation eller ett Grafiskt schema för
sitt/sina barns lektioner.
• Ta del av frånvaro och göra Frånvaroanmälningar.
• Få ut en Grafisk översikt kopplad till elevens frånvaro.
• Kontakta skolan eller systemleverantören via Felrapporter och förslag.
• Läsa information på startsidan som skolan publicerat till Skola24.
• Under höstterminen 2020 kommer det finnas en ny Mobilapp för registrering av frånvaro.
Appen är kostnadsfri och stödjer både Android och IOS Appen .
Telefon24

Det går även att ringa in heldagsfrånvaro på 0515–777601.

Du måste sjukanmäla varje dag. Ingen anmälan till Eriksbergsskolans expedition eller till mentor.

Frånvaroanmälan på Eriksbergsskolan skall göras senast 8.20 samma dag.

OBS! Sjukanmälan ska ske av förälder eller annan vårdnadshavare, inte av eleven själv.

Ett mail skickas ut automatiskt efter skoldagens slut (om ni anmält e-post-adress till Skola24) om att eleven är frånvaroanmäld via Telefon24.