Skolans tre värdeord

Skolan har tre ledord, sk värdeord som ska visa oss riktningen i vårt arbete med att nå målen i läroplan och skollag. Skolan ska utfår från ledorden då vi sätter upp våra mål. De tre ledorden är Kunskap, Trygghet och Trivsel.

Kunskap för att vi sätter utbildningsuppdraget och kunskapsuppdraget främst. Vi är i skola för att lära och få en utbildning

Trygghet för att vi vet att trygghet är en förutsättning för att lyckas med sitt skolarbete och för att vi arbetar hårt för att skolan ska vara en trygg plats.

Trivsel för att det är viktigt att trivas och må bra på sin skola för att lyckas. Vi satsar på gemenskapande aktiviteter under läsåret för att trivas tillsammans.

 

Uppdaterad: