Hösten 2024 byter Eriksbergskolan lokaler

Hösten 2024 flyttar Erikbergsskolan till nya Rosendals skola

Varje år tar Uppsala kommun fram en lokalförsörjningsplan och i år ingår bland andra Eriksbergsskolans lokaler. Lokalerna är i stort behov av renovering och nu finns ett förslag till beslut som innebär att befintliga lokaler rivs eller totalrenoveras. Kommunen vill bygga en helt ny Eriksbergsskola på samma plats med planerad inflytt år 2030.  Beslut tas av Utbildningsnämnden den 24 november och i kommunstyrelsen den 14 december.  

Förslaget innebär att skolans verksamhet lämnar nuvarande lokaler från och med 2024. Flytten går till nya Rosendals skola, adress: Arne Tiselius gata 39. De elever som berörs av flytten går idag i årskurs 7. De kommer att gå årskurs 9 på Rosendals skola.  

Elever som idag går i årskurs 8 och 9 avslutar högstadiet innan hösten 2024 och de omfattas inte av flytten. Under dagen har eleverna fått information om detta.   

Fler skolor berörs 
Rosendals nuvarande verksamhet är en skola med förskoleklass till och med årskurs 6 (f-6-skola). I och med flytten till nya lokalerna så blir skolan en f-9-skola. 


Även elever som går i Eriksbergs grundsärskola berörs. Just nu pågår ett arbete med att hitta lämpliga lokaler för verksamheten.  


Föräldramöte för årskurs 7 
Du som är vårdnadshavare till elev i årskurs 7 på Eriksbergsskolan är välkommen på föräldramöte. 


Datum: Tisdag 29 november 
Tid: Klockan 18.00 – 19.30 
Plats: Eriksbergsskolans matsal   


Om du har frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta 
Petra Bruce, rektor på Eriksbergsskolan. 
 

 

 

 

 

21 november 2022