Föräldramöte 25/8

Äntligen kan vi välkomna tillbaka er vårdnadshavare till föräldramöte igen!

Vi gör det genom att bjuda in samtliga årskurser till föräldramöte torsdagen den 24 augusti. 

Samtliga årskurser kommer att få gemensam information i matsalen av bla rektor på olika tider. Ni kommer att få träffa elevhälsoteamet och Ungdomsjouren. Det kommer också att vara samling i klassrummen för att få träffa mentorer och vårdnadshavare i den egna klassen. 

Vårdnadshavare åk 7

Samling i matsalen kl. 18.30

Vårdnadshavare åk 8

Samling i matsalen kl. 19.00

Vårdnadshavare åk 9

Samling i hemklassrummen kl. 19.00. Salar meddelas på plats.

Välkomna!

 

11 augusti 2022